Artykuły

Dostęp do edziennika i Platformy Teams

Strona dostepu do edziennika i platformy Teams.

https://dziennik.eszkola.opolskie.pl/