Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

Home

Artykuły

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2021

egz12 stycznia 2021 r. rozpoczęła się w naszej szkole kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2017.

Do egzaminu przystąpiło 23 uczniów w zawodzie technik informatyk.

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 150 minut).

Część pisemna dla wszystkich zdających odbywa się 12 stycznia, a część praktyczna w dniach 19 – 20 stycznia 2021 r.

Warunki zdania egzaminu

  • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
  • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu  oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 r.

Adres ePUAP

/UMOtmuchow/SkrytkaESP

Covid

covid

Kanał YT

 

yb1

Najnowsze filmiki z uroczystości szkolnych na kanale YouTube

1. Dni Otwarte

2. Zakonczenie klas maturalnych

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates