Artykuły

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2021

egz12 stycznia 2021 r. rozpoczęła się w naszej szkole kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2017.

Do egzaminu przystąpiło 23 uczniów w zawodzie technik informatyk.

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 150 minut).

Część pisemna dla wszystkich zdających odbywa się 12 stycznia, a część praktyczna w dniach 19 – 20 stycznia 2021 r.

Warunki zdania egzaminu

  • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
  • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu  oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 r.