Informacje na temat szczepień w szkołach

Informacje na temat organizacji szczepień w szkołach oraz wzory potrzebnych dokumentów (zgoda rodzica, kwestionariusz) są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat--informacje-dla-szkol-i-placowek.