Wytyczne ws Covid dla szkół

Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowychi ponadpodstawowych

tryb pełny stacjonarny

PLIK PDF