Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

HomeE-szkołaCzym jest eSzkoła?

Rekrutacja 2023/2024

  film

 

rekrutacja 2023

REKRUTACJA 

2023/2024

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

W roku szkolnym 2023/2024 kształcić będziemy w:

 

- Liceum Ogólnokształcącym, klasie

 

- humanistycznej

 

- politechnicznej

 

- językowej

 

- ratownictwa medycznego i promocji zdrowia

 

- strażackiej

 

- Technikum Informatycznym

 

-  Technikum Geodezyjnym

 

- Branżowej Szkole I Stopnia (wielozawodowa)

 

Podania (pdf)

szkoła branżowa

liceum

technikum

zaświadczenie i skierowanie do pracodawcy (szkoła branżowa)

Czym jest eSzkoła?

Czym jest eSzkoła?

Terminem eSzkoła określa się szkołę, która wykorzystuje technologie-informacyjno-komunikacyjne w procesie swojego rozwoju ku lepszemu, bardziej skutecznemu wypełnianiu swojej misji edukacyjnej, wychowawczej i społecznej. eSzkoła to wirtualne środowisko kształcenia (uczenia się i nauczania), zarządzania i komunikacji. Nie zastępuje ona szkoły z jej fizycznym środowiskiem budynków i sal lekcyjnych, lecz jest jej rozszerzeniem. Szkoła tradycyjna funkcjonuje w zamkniętym obszarze przestrzennym i czasowym. eSzkoła rozszerza przestrzeń edukacyjną, znosząc barierę miejsca i czasu. Pozwala, poprzez umiejętne wykorzystanie technologii, na wsparcie procesów, które same w sobie dotykają obszarów pozamaterialnych, takich jak informacja i rodząca się z niej wiedza.
Portal eSzkoła opiera się na założeniu, że technologia jest tylko środkiem, a nie celem, zaś same technologiczne rozwiązania są w istocie oprogramowaniem koncepcji oraz idei stojących u podstaw oświaty i edukacji. eSzkoła w swej istocie odmitologizowuje technologię jako taką. Nie koncentruje się na technologii, lecz jej nie ignoruje i nie unika. Używa jej na co dzień, tak iż staje się ona w końcu przeźroczysta, znika z pola widzenia, nie przeszkadzając w realizacji podstawowego celu edukacji, jakim jest wsparcie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i przygotowaniem go do funkcjonowania w świecie. /tekst z portalu opolskiej eSzkoły/
eSzkoła dzięki przeniesieniu całej struktury organizacyjnej szkoły na system komputerowy daje piękną możliwość jeszcze lepszej, bieżącej współpracy i to współpracy kompletnej, tzn. na płaszczyźnie Uczeń - Nauczyciel - Rodzic.
Aplikacja Dzienniczek Elektroniczny  daje możliwość śledzenia poczynań edukacyjnych zarówno rodzicom/opiekunom jak i samemu uczniowi. Mamy tutaj dostęp do takich informacji jak: oceny, frekwencja, tematy zrealizowanych lekcji, komunikaty, uwagi, plan zajęć, lista uczących nauczycieli, zaplanowane zadania (prace, sprawdziany, kartkówki itp.). Konto rodzicielskie od uczniowskiego różni się tym, iż uczeń nie "widzi" komunikatów adresowanych tylko do rodzica/opiekuna.

 

 

Adres ePUAP

/UMOtmuchow/SkrytkaESP

Covid

covid

Kanał YT

 

yb1

Najnowsze filmiki z uroczystości szkolnych na kanale YouTube

1. Dni Otwarte

2. Zakonczenie klas maturalnych

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates